VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Aké údaje zbierame a prečo ich zbierame

  Ak na našom webe čitatelia zanechajú komentár, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára (užívateľské meno – tzv. prezývku, e-mailovú adresu, príp. adresu webu vlastneného čitateľom), ako aj dáta potrebné pre ochranu webu a čitateľov pred spamom (IP adresa).Čitateľ má možnosť uložiť tieto údaje pre budúce použitie vo forme tzv. Cookies v konkrétnom prehliadači, z ktorého bol komentár uverejnený. Taktiež má možnosť nechať si posielať upozornenia na reakcie na jeho komentár(e), prípadne na ďalšie články na e-mail, ktorý poskytol správcovi webu v rámci formulára.

 • Nákup produktov

  Pre dokončenie objednávky produktu z internetového obchodu maroko-dekor.sk je nevyhnutné, aby Kupujúci poskytol predávajúcemu osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ). Tieto údaje Kupujúceho sú použité výhradne na účely plnenia uzavretej zmluvy alebo jej zmeny a môžu byť preto zdieľané s treťou stranou za účelom doručenia produktu ku Kupujúcemu. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov spolu so súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto údaje môžu byť ďalej použité pre účely vnútorných rozborov a analýz Predávajúceho. Kupujúci poskytuje tieto údaje dobrovoľne.

 • Zasielanie informácií

  Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. Súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením §11 ods. (1) zák. č. 122/2013 Z. Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel pri objednaní produktu prostredníctvom internetového obchodu maroko-dekor.sk, pri registrácii v internetovom obchode maroko-dekor.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchodemaroko-dekor.sk, aby predávajúci spracoval a uchovával jej osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov Kupujúceho.

 • Pridávanie recenzií

  Vo formulári na pridávanie recenzií je potrebné poskytnúť aj meno a e-mailovú adresu, pričom druhý údaje je neverejný a slúži len správcovi serveru, spolu s IP adresou, z ktorej bola recenzia odoslaná, na zefektívnenie boja proti spamu. Správca si vyhradzuje právo nezverejniť komentár, pokiaľ obsahuje urážky, propaguje konkurenčné produkty a/alebo firmy alebo vykazuje známky spamu. Správca si tiež vyhradzuje v prípade porušenia tohto pravidla odobrať možnosť zverejňovať komentáre na webe. Verejne prístupným údajom autora recenzie je meno, ktoré zadal do formulára.

 • Súbory cookies

  Ak užívateľ pridá komentár alebo recenziu na serveri maroko-dekor.sk, môže súhlasiť s uložením mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to najmä pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory sú platné po dobu 1 roka.

 • Analytika

  Maroko-dekor.sk vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok (napr. Počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšovania kvality internetových stránok Predávajúceho.

 • Právo Kupujúceho na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov alebo výmaz osobných údajov

  Kupujúci má právo pristupovať k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zaniká do jedného (1) mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu. Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. Z. V znení neskorších predpisov).Všetky údaje získané od Kupujúceho sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia Produktov, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu, nutnom pre splnenie zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciami tretích osôb.

HORE